Стрък

Клинавиче стрък
Латинско име на билката е Herba Astragali glycyphylli. Описание: многогодишно едро тревисто растение със силно разклонено стъбло, с ръбестонабраздени, полегнали клонки. Листа с къси дръжки, нечиф...
Дребноцветна върбовка стрък
Латинското наименование на билката е Epilobium parviflorum. Описание: многогодишно тревисто растение с коренище. Стъблото 15-60 см. високо, покрито с власинки, листата удължени или яйцевидно - ла...
Змийско мляко стрък
Латинското наименование на билката е Herba Chelidonii. Описание: многогодишно тревисто растение с къс корен и силно разклонено стъбло, достигащо до 90 см. височина. Листата са пересто наделени, ц...
Червен кантарион стрък
Билката се нарича още бабиче, горчивка или жлъчка. Латинското и наименование Centaurium erythraea. Описание: Двугодишно тревисто растение с право стъбло, до 40 см високо; с листа срещуположни, пр...
Очанка стрък
Билката се нарича още очен бурен, сълзица или очемилка. Латинското и наименование е Euphrasiae Officinalis. Описание: едногодишно тревисто растение с право, мъхнато стъбло до 20 см, листа назъбен...
Великденче стрък
Латинското  наименование на билката е Herba Veronica Officinalis. Описание: многогодишно тревисто растение, пълзящо, до 30 см високо; листа елипсовидни, цветове бледосини. Цъфти през април -...
Бабини зъби стрък
Билката се нарича още трабузан. Латинското и наименование Tribulus terrestris. Описание: едногодишно тревисто растение ( като плевел ) с многобройни, тънки, силно разклонени стъбла, 10 до 60 см д...
Жълт кантарион стрък
Билката се нарича още звъника, порезниче, сечено биле, христова кръв  или  христова чудотворка. Латинското и наименование е  Hypericum perforatum. Описание: Многогодишно коренищно ...
Камшик стрък
Билката се нарича още охтиче, ребник, маясъливче или чичак. Латинското и наименование е Agrimonia Eupatoria. Описание: Многогодишно растение с изправено, мъхесто стъбло и от 3 до 5 двойки листа: ...